Los Angeles: 4 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - FACEREA - ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

CAPITOLUL 23
Moartea și mormântul Sarrei.
1.Sarra a trăit o sută douăzeci și șapte de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarrei. 
2.Sarra a murit la Chiriat-Arba care e în vale, adică în Hebronul de astăzi, în țara Canaanului. Și a venit Avraam să plângă și să jelească pe Sarra. 
3.Apoi s-a dus Avraam de la moarta sa, a grăit cu fiii lui Het și a zis: 
4."Eu sunt intre voi străin și pribeag; dați-mi dar în stăpânire un loc de mormânt la voi, ca să îngrop pe moarta mea". 
5.Iar fiii lui Het au răspuns și au zis către Avraam: 
6."Nu, domnul meu, ci ascultă-ne: Tu aici la noi ești u: voievod al lui Dumnezeu. Deci, îngroapă-ți moarta în cel mai bun dintre locurile noastre de îngropare, că nici unul dintre noi nu te va opri să-ți îngropi moarta acolo". 
7.Atunci s-a sculat Avraam și s-a închinat poporului jării aceleia, adică fiilor lui Het. 
8.Și a grăit către dânșii Avraam și a zis: "Dacă voiți din suflet să-mi îngrop pe moarta mea de la ochii mei, atunci ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Țohar, 
9.Ca să-mi dea peștera Macpela pe care o are în capătul țarinei lui, dar să mi-o dea pe bani gata, ca să o am aici la voi în stăpânire de veci pentru îngropare. 
10.Efron însă ședea atunci în mijlocul fiilor lui Het. Și a răspuns Efron Heteeanul lui Avraam, în auzul fiilor lui Het și al tuturor celor ce veniseră la porțile cetății lui, și a zis: 
11."Nu, domnul meu, ascultă-mă pe mine: Eu îți dau țarina și peștera cea dintr-însa și ți-o dau în fala fiilor poporului; ți-o dau însă în dar. Îngroapă-ți pe moarta ta". 
12.Avraam însă s-a închinat înaintea poporului țării 
13.Și a grăit către Efron în auzul a tot poporul ținutului aceluia și a zis: "De binevoiești, ascultă-mă și ia de la mine prețul țarinei și voi îngropa acolo pe moarta mea". 
14.Răspuns-a Efron lui Avraam și i-a zis: 
15."Ascultă, domnul meu, țarina prețuiește patru sute sicli de argint. Ce este aceasta pentru mine și pentru tine? Îngroapă-ți dar pe moarta ta!" 
16.Atunci, ascultând pe Efron, Avraam a cântărit lui Efron atâta argint, cât a spus el în auzul fiilor lui Het: patru sute sicli de argint, după prețul negustoresc. 
17.Și așa țarina lui Efron, care e lângă Macpela, în fața stejarului Mamvri, țarina și peștera din ea și toți pomii din țarină și tot ce era în hotarele ei de jur împrejur 
18.S-au dat lui Avraam moșie de veci, înaintea fiilor lui Het  și a tuturor celor ce se strânseseră la poarta cetății lui. 
19.După aceasta Avraam a îngropat pe Sarra, femeia sa, în peștera din țarina Macpela, care e în fața lui Mamvri sau a Hebronului, în Canaan. 
20.Astfel a trecut de la fiii lui Het la Avraam țarina și peștera cea din ea, ca loc de îngropare. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.