Los Angeles: 16 Decembrie 2018
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA A DOUA PARALIPOMENA SAU CARTEA A DOUA A CRONICILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

CAPITOLUL 10
Roboam și dezbinarea regatului.
1.Atunci s-a dus Roboam la Sichem, pentru că la Sichem se adunaseră toți Israeliții, ca să-l facă rege. 
2.Când a auzit de aceasta Ierobnam, fiul lui Nabat, care se afla în Egipt, unde fugise de regele Solomon, s-a întors Ieroboam din Egipt. 
3.Iar Israeliții au trimis și l-au chemat. Venind deci Ieroboam și tot Israelul, au grăit lui Roboam așa: 
4."Tatăl tău a pus jug greu pe noi. Tu însă ușurează-ne de munca silnică a tatălui tău și de jugul cel greu, care d-a pus el pe noi și îți vom sluji". 
5.Iar Roboam le-a zis: "Veniți peste trei zile la mine!" Și s-a împrăștiat poporul. 
6.Atunci s-a sfătuit regele Roboam eu bătrânii care fuseseră sfetnicii lui Solomon, tatăl lui, cât a trăit el și le-a zis: "Cum mă sfătuiți să răspund poporului acestuia?" 
7.Iar ei i-au zis: "De vei fi bun acum cu poporul acesta, de le vei face pe plac și le vei vorbi cu blândețe, atunci ei îți vor fi robi în toate zilele". 
8.Dar el n-a ținut seama de sfatul ce i-au dat bătrânii, ci a început să se sfătuiască cu oamenii cei tineri care crescuseră cu el și-i avea ca sfetnici pe lângă sine 
9.Și le-a zis: "Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia, care mi-a grăit așa: Ușurează-ne jugul pe care tatăl tău l-a pus pe noi?" 
10.Oamenii cei tineri, care crescuseră cu el, i-au răspuns și i-au zis: "Poporului care ți-a vorbit: Tatăl tău a pus jug greu peste noi, iar tu ușurează-ni-l, spune-le așa: Degetul meu cel mic e mai gros decât mijlocul tatălui meu. 
11.Tatăl meu a pus jug greu pe voi, eu însă voi mări jugul vostru; tatăl meu v-a pedepsit cu biciul, eu însă vă voi bate cu scorpioane". 
12.Și a venit Ieroboam împreună eu tot poporul la Roboam, în ziua a treia, după cum le poruncise regele, când zisese: "Veniți la mine peste trei zile". 
13.Atunci regele le-a răspuns cu asprime, căci n-a ținut seamă regele Roboam de sfatul bătrânilor, ci le-a grăit după sfatul oamenilor tineri așa: 
14."Tatăl meu  pus jug greu peste voi, eu însă îl voi mări; tatăl meu v-a pedepsit cu biciul; eu însă vă voi bate cu scorpioane". 
15.Și n-a ascultat regele de popor, pentru că așa fusese rânduit de la Dumnezeu, ca să-și împlinească Domnul cuvântul Său, pe care-l grăise prin Ahia Șilonitul lui Ieroboam, fiul lui Nabat. 
16.Când tot Israelul a văzut că regele nu-l ascultă, atunci poporul a răspuns regelui, zicând: "Ce parte mai avem noi cu David? Nu mai avem nimic cu fiul lui Iesei. La corturi, Israele! Davide, vezi de casa ta!" Și s-au împrăștiat toți Israeliții pe la corturile lor. 
17.Iar Roboam a rămas rege numai peste fiii lui Israel care locuiau în cetățile Iudei. 
18.Atunci regele Roboam a trimis împotriva lor pe Adoniram, care era căpetenie peste strânsul dărilor; dar fiii lui Israel l-au bătut cu pietre și el a murit. Iar regele Roboam s-a grăbit să se suie în carul său, ca să fugă la Ierusalim. 
19.Așa s-a despărțit Israel de casa lui David, până în ziua de astăzi. 

© 2018 ViataCrestina.org. All rights reserved.