Los Angeles: 20 Ianuarie 2019
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA A DOUA PARALIPOMENA SAU CARTEA A DOUA A CRONICILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

CAPITOLUL 27
Iotam supune pe Amoniți la bir.
1.Iotam era de douăzeci și cinci de ani când a fost făcut rege și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Ierușa, fiica lui Sadoc. 
2.Acesta a făcut lucruri plăcute înaintea ochilor Domnului, întocmai cum a făcut și Ozia, tatăl său, numai că n-a intrat, ca el, în locașul sfânt al Domnului. Și poporul continua încă să se strice. 
3.El a zidit porțile cele de sus ale templului Domnului Și a făcut multe adaosuri la zidul Ofel. 
4.La fel a zidit și cetăți pe muntele lui Iuda, iar în păduri, cetățui și turnuri. 
5.Iotam a avut război cu regele Amoniților și i-a biruit. În acel an Amoniții i-au dat o sută de talanți de argint, zece mii de core de grâu și zece mii core de orz. Această dare i-au dat-o Amoniții și în al doilea și în al treilea an. 
6.Și s-a făcut Iotam așa de puternic, pentru că și-a îndreptat căile sale numai înaintea feței Domnului Dumnezeului său. 
7.Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele sale și purtarea sa se găsesc scrise în cartea regilor lui Israel și a regilor lui Iuda. 
8.El era de douăzeci și cinci de ani când a fost făcut rege și a domnit în Ierusalim șaisprezece ani. 
9.Apoi a răposat Iotam cu părinții săi, și l-au înmormântat în cetatea lui David. Iar în locul lui a fost făcut rege Ahaz, fiul său. 

© 2019 ViataCrestina.org. All rights reserved.