Los Angeles: 25 Aprilie 2019
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA LUI TOBIT
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

CAPITOLUL 9
Tobie trimite pe Azaria la Gabael și aduce banii și pe Gabael la nuntă.
1.Și a chemat Tobie pe Rafael și a zis către el: 
2."Frate Azaria, ia cu tine un rob și două cămile și te coboară la Gabael în Ragheșul Mediei, și adu-mi argintul și adu-l și pe el aici la nuntă, 
3.Căci Raguel m-a legat cu jurământ ca să nu plec. 
4.Iar tatăl meu numără zilele; și de voi întârzia mult, va fi foarte mâhnit". 
5.Și s-a dus Rafael și a fost găzduit la Gabael, și i-a dat înscrisul; el a adus pungile pecetluite și le-a dat. 
6.Și a doua zi, dis-de-dimineață, s-au sculat și au venit împreună la nuntă. Și Gabael a binecuvântat pe Tobie și pe femeia sa. 

© 2019 ViataCrestina.org. All rights reserved.