Los Angeles: 29 Mai 2020
VECHIUL TESTAMENT - FACEREA - ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

CAPITOLUL 27
Isaac binecuvintează pe Iacov.
1.Iar după ce a îmbătrânit Isaac și au slăbit vederile ochilor săi, a chemat pe Isav, pe fiul său cel mai mare, și i-a zis: "Fiul meu!" Zis-a acela: "Iată-mă!" 
2.Și Isaac a zis: "Iată, eu am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. 
3.Ia-ți dară uneltele tale, tolba și arcul, și ieși la câmp și adu-mi ceva vânat; 
4.Să-mi faci mâncare, cum îmi place mie, și adu-mi să mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu până nu mor!" 
5.Rebeca însă a auzit ce a zis Isaac către fiul său Isav. S-a dus deci Isav la câmp să vâneze ceva pentru tatăl său; 
6.Iar Rebeca a zis către Iacov, fiul cel mai mic: "Iată, eu am auzit pe tatăl tău grăind cu Isav, fratele tău, și zicând: 
7."Adu vânat și fă-mi o mâncare să mănânc și să te binecuvântez înaintea Domnului, până a nu muri". 
8.Acum dar, fiul meu, ascultă ce am să-ți poruncesc: 
9.Du-te la turmă, adu-mi de acolo doi iezi tineri și buni și voi face din ei mâncare, cum îi place tatălui tău; 
10.Iar tu o vei duce tatălui tău să mănânce, ca să te binecuvânteze tatăl tău înainte de a muri". 
11.Iacov însă a zis către Rebeca, mama sa: "Isav, fratele meu, e om păros, iar eu n-am păr. 
12.Nu cumva tatăl meu să mă pipăie și voi fi în ochii lui ca un înșelător și în loc de binecuvântare, voi atrage asupră-mi blestem". 
13.Zis-a mama sa: "Fiul meu, asupra mea să fie blestemul acela; ascultă numai povața mea și du-te și adu-mi iezii!" 
14.Atunci, ducându-se Iacov, a luat și a adus mamei sale iezii, iar mama sa a gătit mâncare, cum îi plăcea tatălui lui. 
15.Apoi a luat Rebeca haina cea mai frumoasă a lui Isav, fiul ei cel mai mare, care era la ea în casă, și a îmbrăcat pe Iacov, fiul ei cel mai mic; 
16.Iar cu pieile iezilor a înfășurat brațele și părțile goale ale gâtului lui. 
17.Și a dat mâncarea și pâinea ce gătise în mâinile lui Iacov, fiul său, 
18.Și acesta a intrat la tatăl său și a zis: "Tată!" Iar acela a răspuns: "Iată-mă! Cine ești tu, copilul meu?" 
19.Zis-a Iacov către tatăl său: "Eu sunt Isav, întâiul tău născut. Am făcut precum mi-ai poruncit; scoală și șezi de mănâncă din vânatul meu, ca să mă binecuvânteze sufletul tău!" 
20.Zis-a Isaac către fiul său: "Cum l-ai găsit așa curând, fiul meu?" Și acesta a zis: "Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte". 
21.Zis-a Isaac iarăși către Iacov: "Apropie-te să te pipăi, fiul meu, de ești tu fiul meu Isav sau nu". 
22.Și s-a apropiat Iacov de Isaac, tatăl său, iar acesta l-a pipăit și a zis: "Glasul este glasul lui Iacov, iar mâinile sunt mâinile lui Isav". 
23.Dar nu l-a cunoscut, pentru că mâinile lui erau păroase, ca mâinile fratelui său Isav; și l-a binecuvântat. 
24.Și a mai zis: "Tu oare ești fiul meu Isav?" Și Iacov a răspuns: "Eu". 
25.Zis-a Isaac: "Adu-mi și voi mânca din vânatul fiului meu,  ca să te binecuvânteze sufletul meu!" Și i-a adus și a mâncat; apoi i-a adus și vin și a băut. 
26.După aceea Isaac, tatăl său, i-a zis: "Apropie-te, fiule, și mă sărută!" â 
27.Atunci s-a apropiat Iacov și l-a sărutat. Și a simțit Isaac mirosul hainei lui și l-a binecuvântat și a zis: "Iată, mirosul fiului meu e ca mirosul unui câmp bogat, pe care l-a binecuvântat Domnul. 
28.Să-ți dea ție Dumnezeu din roua cerului și din belșugul pământului, pâine multă și vin. 
29.Să-ți slujească popoarele și căpeteniile să se închine înaintea ta; să fii stăpân peste frații tăi și feciorii mamei tale să ți se închine ție; cel ce te va blestema să fie blestemat și binecuvântat să fie cel ce te va binecuvânta!" 
30.Îndată ce a isprăvit Isaac de binecuvântat pe Iacov, fiul său, și cum a ieșit Iacov de la fața tatălui său Isaac, a venit și Isav cu vânatul lui. 
31.A făcut și el bucate și le-a adus tatălui său și  a zis către  tatăl său: "Scoală, tată, și mănâncă din vânatul fiului tău, ca să mă binecuvânteze sufletul tău!" 
32.Iar Isaac, tatăl său, i-a zis: "Cine ești tu?" Iar el a zis: "Eu sunt Isav, fiul tău cel întâi-născut!" 
33.Atunci s-a cutremurat Isaac cu cutremur mare foarte și a zis: "Dar cine-i acela, care a căutat și mi-a adus vânat și am mâncat de la el înainte de a veni tu și l-am binecuvântat și binecuvântat va fi?" 
34.Iar Isav, auzind cuvintele tatălui său Isaac, a strigat cu glas mare și foarte dureros și a zis către tatăl său: "Binecuvântează-mă și pe mine, tată!" 
35.Zis-a Isaac către el: "A venit fratele tău cu înșelăciune și a luat binecuvântarea ta". 
36.Iar Isav a zis: "Din pricină oare că-l cheamă Iacov, de aceea m-a înșelat de două ori? Deunăzi mi-a răpit dreptul de întâi-născut, iar acum mi-a răpit binecuvântarea mea". Apoi a zis Isav către tatăl său: "Nu mi-ai păstrat și mie binecuvântare, tată?" 
37.Răspuns-a Isaac și a zis lui Isav: "Iată, stăpân l-am făcut peste tine și pe toți frații lui i-am făcut lui robi; cu pâine și cu vin l-am dăruit. Dar cu tine ce să fac, fiul meu?" 
38.Și a zis Isav către tatăl său: "Tată, oare numai o binecuvântare ai tu? Binecuvântează-mă și pe mine, tată:" Și cum Isaac tăcea, Isav și-a ridicat glasul și a început a plânge. 
39.Atunci, răspunzând Isaac, tatăl lui, a zis către el: "Iată, locuința ta va fi un pământ mănos și cerul îți va trimite roua sa; 
40.Cu sabia ta vei trăi și vei fi supus fratelui tău; va veni însă vremea când te vei ridica și vei sfărâma jugul lui de pe grumazul tău". 
41.De aceea ura Isav pe Iacov pentru binecuvântarea cu care-l binecuvântase tatăl său. Și a zis Isav în cugetul său: "Se apropie zilele de jelire pentru tatăl meu; atunci am să ucid pe Iacov, fratele meu!" 
42.Dar i s-a spus Rebecăi cuvintele lui Isav, fiul cel mai mare, și ea a trimis de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai mic, și i-a zis: "Iată Isav, fratele tău, vrea să se răzbune pe tine, omorându-te. 
43.Acum dar, fiul meu, ascultă povața mea și, sculându-te, fugi la Haran, în Mesopotamia, la fratele meu Laban, 
44.Și stai la el câtva timp, până se va potoli mânia fratelui tău 
45.Și până va mai uita el ce i-ai făcut. Atunci voi trimite și te voi lua de acolo. Pentru ce să rămân eu într-o singură zi fără de voi amândoi?" 
46.Apoi Rebeca a zis către Isaac: "Sunt scârbită de viața mea, din pricina fetelor Heteilor. Dacă-și ia și Iacov femeie ca acestea, din fetele pământului acestuia, atunci la ce-mi mai e bună viața?" 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.