Los Angeles: 29 Mai 2020
VECHIUL TESTAMENT - FACEREA - ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

CAPITOLUL 5
Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe.
1.Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. 
2.Bărbat și femeie a făcut și i-a. binecuvântat și le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut. 
3.Adam a trăit două sute treizeci de ani și atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa și, după chipul său și i-a pus numele Set. 
4.Zilele pe care le-a trăit Adam după nașterea lui Set au fost șapte sute de ani și i s-au născut fii și fiice. 
5.Iar de toate, zilele vieții lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani și apoi a murit. 
6.Set a trăit două sute cinci ani și i s-a născut Enos. 
7.După nașterea lui Enos, Set a mai trăit șapte sute șapte ani, și i s-au născut fii și fiice. 
8.Iar de toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani și apoi a murit. 
9.Enos a trăit o sută nouăzeci de ani și atunci i s-a născut Cainan. 
10.După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit șapte sute cincisprezece ani și i s-au născut fii și fiice. 
11.Iar de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani și apoi a murit. 
12.Cainan a trăit o sută șaptezeci de ani și atunci i s-a născut Maleleil. 
13.După nașterea lui Maleleil, Cainan a mai trăit șapte sute patruzeci de ani și i s-au născut fii și fiice. 
14.Iar de toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani și apoi a murit. 
15.Maleleil a trăit o sută șaizeci și cinci de ani și atunci i s-a născut Iared. 
16.După nașterea lui Iared, Maleleil a mai trăit șapte sute treizeci de ani și i s-au născut fii și fiice. 
17.Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani și apoi a murit. 
18.Iared a trăit o sută șaizeci și doi de ani și atunci i s-a născut Enoh. 
19.După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s-au născut fii și fiice. 
20.Iar de toate, zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani și apoi a murit. 
21.Enoh a trăit o sută șaizeci și cinci de ani, și atunci i s-a născut Matusalem. 
22.Și a umblat Enoh înaintea lui Dumnezeu, după nașterea lui Matusalem, două sute de ani și i s-au născut fii și fiice. 
23.Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 
24.Și a plăcut Enoh lui Dumnezeu și apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Dumnezeu. 
25.Matusalem a trăit o sută optzeci Și șapte de ani și atunci i s-a născut Lameh. 
26.După nașterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s-au născut fii și fiice. 
27.Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe care le-a trăit, au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani și apoi a murit. 
28.Lameh a trăit o sută optzeci și opt de ani și atunci i s-a născut un fiu. 
29.Și i-a pus numele Noe, zicând: "Acesta ne va mângâia în lucrul nostru și în munca mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu!" 
30.Și a mai trăit Lameh, după nașterea lui Noe, cinci sute șaizeci și cinci de ani și i s-au născut fii și fiice. 
31.Iar de toate, zilele lui Lameh au fost șapte sute cincizeci și trei de ani și apoi a murit. 
32.Noe era de cinci sute de ani, când i s-au născut trei feciori: Sem, Ham și Iafet. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.