Los Angeles: 29 Mai 2020
VECHIUL TESTAMENT - FACEREA - ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

CAPITOLUL 9
Legământul cu Noe. Curcubeul, semnul legământului.
1.Și a binecuvântat Dumnezeu pe Noe și pe fiii lui și le-a zis: "Nașteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți! 
2.Groază și frică de voi să aibă toate fiarele pământului; toate păsările cerului, tot ce se mișcă pe pământ și toți peștii mării; căci toate acestea vi le-am dat la îndemână. 
3.Tot ce se mișcă și ce trăiește să vă fie de mâncare; toate vi le-am dat, ca și iarba verde. 
4.Numai carne cu sângele ei, în care e viața ei, să nu mâncați. 
5.Căci Eu și sângele vostru, în care e viața voastră, îl voi cere de la orice fiară; și voi cere viața omului și din mâna omului, din mâna fratelui său. 
6.De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut omul după chipul Său. 
7.Voi însă nașteți și vă înmulțiți și vă răspândiți pe pământ și-l stăpâniți! " 
8.Și a mai grăit Dumnezeu cu Noe și cu fiii lui, care erau cu el, și a zis: 
9."Iată Eu închei legământul Meu cu voi, cu urmașii voștri. 
10.Și cu tot sufletul viu, care este cu voi: cu păsările, cu animalele și cu toate fiarele pământului, care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului câte au ieșit din corabie; 
11.Și închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului și nu va mai fi potop, ca să pustiiască pământul". 
12.Apoi a mai zis iarăși Domnul Dumnezeu către Noe: "Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi și eu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam și de-a pururi, 
13.Pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine și pământ. 
14.Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori, 
15.Și-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi și cu tot sufletul viu și cu tot trupul, și nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura. 
16.Va fi deci curcubeul Meu în nori și-l voi vedea, și-Mi voi aduce aminte de legământul veșnic dintre Mine și pământ și tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!" 
17.Și iarăși a zis Dumnezeu către Noe: "Acesta este semnul legământului, pe care Eu l-am încheiat între Mine și tot trupul care este pe pământ". 
18.Iar fiii lui Noe; care au ieșit din corabie, erau: Sem, Ham și Iafet. Iar Ham era tatăl lui Canaan. 
19.Aceștia sunt cei trei fii ai lui Noe și din aceștia s-au înmulțit oamenii pe pământ. 
20.Atunci a început Noe să fie lucrător de pământ și a sădit vie. 
21.A băut vin și, îmbătându-se, s-a dezvelit în cortul său. 
22.Iar Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și, ieșind afară, a spus celor doi frați ai săi. 
23.Dar Sem și Iafet au luat o haină și, punând-o pe amândoi umerii lor, au intrat cu spatele înainte și au acoperit goliciunea tatălui lor; și fețele lor fiind întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. 
24.Trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce i-a făcut feciorul său cel mai tânăr, 
25.A zis: "Blestemat să fie Canaan! Robul robilor să fie la frații săi!" 
26.Apoi a zis: "Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem; iar Canaan să-i fie rob! 
27.Să înmulțească Dumnezeu pe Iafet și să se sălășluiască acesta în corturile lui Sem, iar Canaan să-i fie slugă". 
28.Și a mai trăit Noe după potop trei sute cincizeci de ani. 
29.Iar de toate, zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani și apoi a murit. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.