Los Angeles: 26 Ianuarie 2021
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA A PATRA A REGILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

CAPITOLUL 13
Regii Ioahaz și Ioaș.
1.În anul al douăzeci și treilea al lui Ioaș, fiul lui Ohozia, regele lui Iuda, s-a făcut rege peste Israel în Samaria Ioahaz, fiul lui Iehu, și a domnit șaptesprezece ani. 
2.Acesta a făcut rele în ochii Domnului și a umblat în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită și nu s-a lăsat de ele. 
3.De aceea s-a aprins mânia Domnului asupra lui Israel și l-a dat pentru totdeauna în mâna lui Hazael, regele Siriei, și în mâna lui Benhadad, fiul lui Hazael. 
4.Atunci s-a rugat Ioahaz Domnului și Domnul l-a auzit, pentru că vedea necazul Izraeliților și cum îi strâmtora regele Siriei. 
5.Și a dat Domnul Israeliților izbăvitor și au ieșit de sub mâna Sirienilor și au trăit fiii lui Israel în cetățile lor ca și mai înainte. 
6.Dar tot nu s-au depărtat de păcatele casei lui Ieroboam, care a dus pe Israel în ispită, ci au umblat în ele și Așera a rămas mai departe în Samaria, 
7.Lui Ioahaz nu-i rămăsese din oștire decât numai cincizeci de călăreți, zece care și zece mii de pedestrași, căci îi nimicise regele Siriei și-i prefăcuse în pulbere de călcat cu picioarele. 
8.Celelalte știri despre Ioahaz, despre vitejiile lui și despre tot ceea ce a făcut el, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel. 
9.Apoi a răposat Ioahaz cu părinții săi și l-au îngropat în Samaria, iar în locul lui s-a făcut rege Ioaș. 
10.În anul al treizeci și șaptelea al lui Ioaș, regele Iudei, s-a făcut rege peste Israel în Samaria Ioaș, fiul lui Ioahaz, domnind șaisprezece ani. 
11.Și a făcut fapte netrebnice înaintea Domnului și nu s-a abătut de la toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită, ci a umblat în ele. 
12.Celelalte știri despre Ioaș, tot ceea ce a făcut el, isprăvile lui, războiul avut cu Amasia, regele Iudei, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel. 
13.Apoi a adormit Ioaș cu părinții săi, iar pe scaunul lui s-a suit Ieroboam. Ioaș a fost îngropat în Samaria, lângă regii lui Israel. 
14.În vremea lui Ioaș s-a îmbolnăvit Elisei de o boală de care apoi a și murit. Atunci a venit la el Ioaș, regele lui Israel și, plângând deasupra lui, a zis: "Părinte, părinte, carul lui Israel și călărețul lui!" 
15.Iar Elisei a zis către el: "Ia un arc și niște săgeți! " 
16.Și a luat regele un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis către regele lui Israel: "Pune mâna pe arc!" și a pus regele mâna pe arc, și și-a pus și Elisei mâinile sale pe mâinile regelui, 
17.Și a zis: "Deschide fereastra dinspre răsărit!" Și regele a deschis-o. Și a zis Elisei: "Săgetează!". și a săgetat regele. Elisei a zis: "Aceasta este săgeata izbăvirii ce vine de la Domnul și săgeata izbăvirii de Sirieni, căci vei bate pe Sirieni cu desăvârșire, la Afec". 
18.Apoi iarăși a zis Elisei: "Ia niște săgeți!" și regele a luat. și a zis Elisei către regele lui Israel: "Lovește în pământ!" Și a lovit de trei ori și s-a oprit. 
19.Iar omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el, și a zis: "Trebuia să lovești de cinci sau de șapte ori, căci atunci ai fi bătut cu desăvârșire pe Sirieni; acum însă vei bate pe Sirieni numai de trei ori". 
20.Apoi a murit Elisei și l-au îngropat, iar în anul următor au intrat în țară cete de Moabiți. 
21.Dar iată, odată, când îngropau un mort, s-a întâmplat ca cei ce-l îngropau să vadă una din aceste cete și, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele sale. 
22.Iar Hazael, regele Siriei, a strâmtorat pe Israeliți în toate zilele lui Ioahaz. 
23.Domnul însă S-a milostivit asupra lor de i-a iertat și S-a întors spre ei pentru legământul Său cel încheiat cu Avraam, Isaac și Iacov și n-a voit să-i piardă, nici nu i-a lepădat de la fața Sa, până astăzi. 
24.După ce a murit Hazael, regele Siriei, în locul lui a fost făcut rege Benhadad, fiul său. 
25.Atunci Ioaș, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi din mâinile lui Benhadad, fiul lui Hazael, cetățile pe care le luase acela cu război din mâinile tatălui său, Ioahaz. De trei ori l-a bătut Ioaș și a întors cetățile lui Israel. 

© 2021 ViataCrestina.org. All rights reserved.