Los Angeles: 1 Octombrie 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA A PATRA A REGILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

CAPITOLUL 15
Alți regi în Iuda și Israel.
1.În anul al douăzeci și șaptelea al lui Ieroboam, regele lui Israel, s-a făcut rege Azaria, fiul lui Amasia, regele lui Iuda. 
2.Acesta era de șaisprezece ani când S-a făcut rege și a domnit în Ierusalim cincizeci și doi de ani. Numele mamei sale era Iecolia din Ierusalim. 
3.Azaria a făcut fapte plăcute în ochii Domnului, purtându-se în toate ca tatăl său Amasia. 
4.Numai înălțimile nu le-a depărtat, căci poporul tot mai săvârșea jertfe ți tămâieri pe înălțimi. 
5.Dar a lovit Domnul pe rege, și acesta a fost lepros până în ziua morții sale și a trăit într-o casă osebită, în vreme ce Iotam, fiul regelui, era în casa domnească, judecând poporul țării. 
6.Celelalte știri despre Azaria și tot ce a făcut el sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Iuda. 
7.În urmă a răposat Azaria cu părinții săi și l-au îngropat cu părinții lui în cetatea lui David, iar în locul lui S-a făcut rege Iotam, fiul său. 
8.În anul al treizeci și optulea al lui Azaria, regele Iudei, s-a făcut rege peste Israel, în Samaria, Zaharia, fiul lui Ieroboam, și a domnit șase luni. 
9.Acesta a făcut lucruri netrebnice în ochii Domnului, cum făcuseră și părinții lui, căci nu s-a lăsat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită. 
10.Dar împotriva lui a făcut răzvrătire Șalum, fiul lui Iabeș, și l-a lovit înaintea poporului și l-a ucis și s-a făcut rege în locul lui. 
11.Celelalte știri despre Zaharia sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel. 
12.Și astfel s-a împlinit cuvântul Domnului, cel rostit către Iehu, când a zis: "Fiii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe tronul lui Israel". 
13.Șalum, fiul lui Iabeș, s-a făcut rege în anul al treizeci și nouălea al lui Azaria, regele Iudei, și a domnit o lună în Samaria. 
14.Atunci s-a dus Menahem, fiul lui Gadi, din Tirța și, ajungând în Samaria, a lovit pe Șalum, fiul lui Iabeș, în Samaria și l-a ucis și s-a făcut rege în locul lui. 
15.Alte știri despre Șalum și despre răzvrătirea pe care a făcut-o el sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel. 
16.Atunci Menahem a bătut Tapuahul și pe toți cei ce erau în el și în hotarele lui, începând din Tirța, pentru că nu și-a deschis porțile, și a tăiat pe toate femeile însărcinate de acolo. 
17.Apoi Menahem, fiul lui Gadi, s-a făcut rege peste Israel în anul al treizeci și nouălea al lui Azaria, regele Iudei, și a domnit în Samaria zece ani; 
18.Și a făcut fapte rele în ochii Domnului, nelăsându-se în toate zilele sale de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită. 
19.Atunci a venit Ful (Tiglatfalasar III), regele Asiriei, asupra țării israelite. Însă Menahem a dat lui Ful o mie de talanți de argint, ca să-l susțină și să întărească domnia în mâinile lui. 
20.Apoi Menahem a scos argintul acesta de la Israeliți, de la toii cei bogați, câte cincizeci de sicli de argint de fiecare om, ca să-i dea regelui Asiriei. Și regele Asiriei s-a întors și n-a rămas acolo în tară. 
21.Celelalte știri despre Menahem, tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel. 
22.În urmă a adormit Menahem cu părinții săi și în locul lui s-a făcut rege Pecahia, feciorul său. 
23.Pecahia, feciorul lui Menahem, s-a făcut rege peste Israel în Samaria în anul al cincizecilea al lui Azaria, regele Iudei și a domnit doi ani. 
24.Și a făcut fapte rele în ochii Domnului, nelăsându-se de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită. 
25.Dar împotriva lui s-a răzvrătit Pecah, fiul lui Remalia, cel al treilea în rang după el, împreună cu Argob și cu Arie, care aveau cu ei cincizeci de bărbați din Galaad și l-au lovit în Samaria, chiar în turnul casei regale, l-au omorât și s-a făcut rege În locul lui. 
26.Celelalte știri despre Pecahia, tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel. 
27.În anul al cincizeci și doilea al lui Azaria, regele Iudei, s-a făcut rege peste Israel, în Samaria, Pecah, fiul lui Remalia și a domnit douăzeci de ani. 
28.Și a făcut lucruri rele în ochii Domnului, nelăsându-se de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită. 
29.În zilele lui Pecah, regele lui Israel, a venit Tiglatfalasar, regele Asiriei, și a luat Ionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeș, Hațor, Galaadul, Galileea și tot pământul lui Neftali și pe locuitori i-a strămutat în Asiria. 
30.Atunci Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia și l-a lovit și l-a ucis și s-a făcut rege în locul lui, în anul al douăzecilea al lui Ioatam, fiul lui Azaria. 
31.Celelalte știri despre Pecah și despre tot ce a făcut el sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel. 
32.În anul al doilea al lui Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, s-a făcut rege Ioatam, fiul lui Azaria, regele Iudei. 
33.Acesta era de douăzeci și cinci de ani când s-a făcut rege și a domnit în Ierusalim șaisprezece ani. Numele mamei lui era Ierușa, fiica lui Țadoc. 
34.Și a făcut el lucruri plăcute în ochii Domnului. Cum s-a purtat tatăl său Azaria așa s-a purtat și el în toate. 
35.Numai înălțimile nu le-a înlăturat, căci poporul tot mai săvârșea jertfe și tămâieri pe înălțimi. Tot el a făcut poarta de sus la templul Domnului. 
36.Iar celelalte știri despre Ioatam și tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Iuda. 
37.În zilele acelea a început Domnul a trimite asupra Iudei pe Rațon, regele Siriei, și pe Pecah, fiul lui Remalia. 
38.Ioatam a răposat cu părinții săi și a fost îngropat cu ei în cetatea lui David, strămoșul său, iar în locul lui a fost făcut rege Ahaz, fiul său. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.