Los Angeles: 1 Octombrie 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA A PATRA A REGILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

CAPITOLUL 8
Proorocii ale lui Elisei.
1.În vremea aceea a grăit Elisei cu femeia căreia îi înviase copilul și i-a zis: "Scoală și du-te de la casa ta și trăiește unde vei putea, căci Domnul a chemat foametea și aceea va veni asupra pământului pentru șapte ani". 
2.Și s-a sculat femeia aceea și a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu și s-a dus ea și casa sa și a trăit în pământul Filistenilor șapte ani. 
3.Iar după trecerea celor șapte ani s-a întors femeia aceea din pământul Filistenilor și a venit să roage pe rege pentru casa sa și pentru țarina sa. 
4.Tocmai atunci regele vorbea cu Ghehazi, sluga omului lui Dumnezeu, și a zis: "Povestește-mi tot ce este mai însemnat din câte a făcut Elisei!" 
5.Și pe când istorisea el regelui despre copilul înviat de Elisei, a rugat pe rege pentru casa sa și pentru țarina sa. Și a zis Ghehazi: "Stăpânul meu rege, aceasta este chiar femeia aceea și el este acel fiul al ei pe care l-a înviat Elisei". 
6.Și a întrebat regele și pe femeie și i-a povestit și ea. Atunci regele i-a dat pe unul de la curte, zicând: "Să i se întoarcă toate câte sunt ale ei și toate veniturile țarinei din ziua când ea a părăsit țarina până acum". 
7.Și a venit Elisei în Damasc, când Benhadad, regele Siriei, era bolnav. Și i s-a spus acestuia și i s-a zis: "A venit aici omul lui Dumnezeu". 
8.Iar regele a zis către Hazael: "Ia în mâna ta un dar și du-te în întâmpinarea omului lui Dumnezeu și întreabă pe Domnul prin el, zicând: Mă voi însănătoși eu, oare, de boala aceasta?" 
9.Și s-a dus Hazael în întâmpinarea lui și a luat dar în mâna sa din cele mai bune lucruri din Damasc cât pot duce patruzeci de cămile și a venit și a stat înaintea feței lui și a zis: "Benhadad, fiul tău, regele Siriei, m-a trimis la tine să întreb: Mă voi însănătoși eu, oare, de. boala aceasta?" 
10.Iar Elisei i-a zis: "Du-te și spune-i: "Te vei însănătoși!" Cu toate acestea, Domnul mi-a descoperit că el va muri". 
11.Și și-a îndreptat Elisei privirile spre Hazael și l-a privit mult, apoi a plâns omul lui Dumnezeu. 
12.Și a zis Hazael. "De ce plânge domnul meu?" Și el a zis: "Pentru că știu ce rău ai să faci tu fiilor lui Israel; tăria lor o vei da focului, pe tinerii lor cu sabia îi vei ucide, pe copiii lor de sân îi vei omorî și pe cele însărcinate ale lor le vei tăia". 
13.A zis Hazael: "Robul tău este câine ca să facă asemenea lucru necugetat?" Și Elisei a zis: "Domnul mi-a arătat în tine pe regele Siriei". 
14.Și s-a dus Hazael de la Elisei și a venit la domnul său și acesta i-a zis: "Ce ți-a grăit Elisei?" Iar el a zis: "Mi-a grăit că ai să te faci sănătos". 
15.A doua zi însă a luat o învelitoare, a udat-o cu apă, a pus-o pe fața lui și a murit regele. Și în locul lui s-a făcut rege Hazael. 
16.În anul al cincilea al lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israel, în locul lui Iosafat, regele Iudei, s-a făcut rege Ioram, fiul lui Iosafat, regele Iudei. 
17.Acesta era de treizeci și doi de ani când s-a făcut rege. 
18.El a domnit în Ierusalim opt ani și a pășit pe urma regilor lui Israel, cum se purtase casa lui Ahab, pentru că fata lui Ahab era soția lui Iosafat și a făcut lucruri rele în ochii Domnului. 
19.Cu toate acestea Domnul n-a vrut să piardă pe Iuda pentru David, robul Său, deoarece îi făgăduise că ii va da totdeauna o făclie printre fiii săi. 
20.În zilele lui Ioram a ieșit Edom de sub mâna lui Iuda și ei și-au pus rege. 
21.Și s-a dus Ioram la Țair și împreună cu el s-au dus toate carele lui. Apoi s-a sculat el noaptea și a lovit pe Edomiții care-l împresuraseră, și pe căpeteniile carelor, dar poporul a fugit în corturile sale. 
22.Edom a ieșit de sub mâna lui Iuda și a rămas așa până în ziua de astăzi. 
23.Și tot atunci a ieșit și Libna. Celelalte fapte pe care le-a făcut Ioram, sunt scrise în cartea faptelor regilor lui Iuda. 
24.Și a răposat Ioram cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David, iar în locul lui s-a făcut rege Ohozia, fiul său. 
25.În anul al doisprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israel, s-a făcut rege în Iuda Ohozia, fiul lui Ioram, regele Iudei. 
26.Ohozia era de douăzeci și doi de ani când s-a făcut rege și a domnit un an în Ierusalim. Numele mamei lui era Atalia, fiica lui Omri, regele lui Israel. 
27.Ohozia a pășit pe urmele casei lui Ahab și a făcut rele în ochii Domnului, ca și casa lui Ahab, pentru că era înrudit cu casa lui Ahab. 
28.Și s-a dus el cu Ioram, fiul lui Ahab, la război împotriva lui Hazael, regele Siriei, la Ramot în Galaad. Atunci au rănit Sirienii pe Ioram. 
29.Și regele Ioram s-a întors ca să se vindece în Izreel de rana ce i-o pricinuiseră Sirienii la Ramot când se luptase cu Hazael, regele Siriei. Iar Ohozia, fiul lui Ioram, regele Iudei, a venit să-l vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, în Izreel, căci acesta era bolnav. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.