Los Angeles: 25 Septembrie 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA ÎNTÂI PARALIPOMENA SAU CARTEA ÎNTÂI A CRONICILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

CAPITOLUL 14
Femeile și fiii lui David. Biruința lui David asupra Filistenilor.
1.În vremea aceea a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David și lemne de cedru și pietrari și dulgheri, ca să-i ridice casa. 
2.Când a aflat David că l-a întărit Domnul rege peste Israel, că domnia lui a fost înălțată sus pentru poporul său Israel, 
3.Și-a luat încă alte femei din Ierusalim și i s-au mai născut lui David fii și fiice. 
4.Iată numele celor ce i s-au născut în Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan și Solomon; 
5.Ibhar, Elișua și Elifelet; 
6.Nogah, Nefeg și Iafia; 
7.Elișama, Beeliada și Elifelet. 
8.Auzind însă Filistenii că David a fost uns rege peste tot Israelul, s-au ridicat ei toți să caute pe David. Și auzind David de aceasta, a ieșit înaintea lor. 
9.Iar Filistenii au venit și s-au așezat în valea Refaim. 
10.Atunci a întrebat David pe Dumnezeu, zicând: "Să merg eu oare contra Filistenilor și-i vei da Tu în mâna mea?" Și Domnul i-a răspuns: "Mergi, că îi voi da în mâna ta!" 
11.Și s-au dus ei în Baal-Perațim și acolo i-a lovit David; apoi David a zis: "Dumnezeu a zdrobit pe vrăjmași cu mâna mea, ca pe o surpătură de apă". De aceea au și dat văii aceleia numele de Baal- Perațim. 
12.Filistenii și-au lăsat acolo zeii, iar David i-a adunat și i-a ars cu foc. 
13.Și au venit iarăși Filistenii și au tăbărât în vale. 
14.Iar David a întrebat din nou pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: "Nu te duce de-a dreptul asupra lor; abate-te de la ei și te du asupra lor pe la dumbrava duzilor; 
15.Și când vei auzi zgomot ca de pași prin vârful duzilor, atunci să intri în luptă, căci a ieșit Dumnezeu înaintea ta, ca să bată tabăra Filistenilor". 
16.Și a făcut David cum îi poruncise Dumnezeu; și a lovit tabăra Filistenilor de la Ghibeon până la Ghezer. 
17.Atunci a răsunat numele lui David prin toate țările dimprejur și l-a făcut Domnul înfricoșător pentru toate popoarele vecine. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.