Los Angeles: 15 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA ÎNTÂI A LUI EZDRA
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

CAPITOLUL 1
Cirus eliberează pe Iudei din robie.
1.În anul întâi al domniei lui Cirus, regele Perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, cel grăit prin gura lui Ieremia, a deșteptat Domnul duhul lui Cirus, regele Perșilor și acesta a poruncit să se facă știut în tot regatul său, prin grai și prin scris, acestea: 
2."Așa grăiește Cirus, regele Perșilor: Toate regatele pământului mi le-a dat mie Domnul Dumnezeul cerului și mi-a poruncit să-I fac locaș la Ierusalim în Iuda. 
3.Așadar, aceia dintre voi, din tot poporul Lui, care voiesc - fie cu ei Dumnezeul lor - să se ducă la Ierusalim în Iuda și să zidească templul Domnului Dumnezeului lui Israel, a Acelui Dumnezeu Care este în Ierusalim; 
4.Și tot celui rămas în toate locurile, oriunde ar trăi, să-i ajute locuitorii locului aceluia cu argint și cu aur și cu altă avere și cu vite, cu daruri de bună voie pentru templul lui Dumnezeu care este la Ierusalim". 
5.Atunci s-au ridicat căpeteniile semințiilor lui Iuda și ale lui Veniamin, și preoții și leviții și toți aceia cărora Dumnezeu le deșteptase duhul să se ducă să înalțe templul Domnului care este la Ierusalim. 
6.Și toți vecinii lor i-au ajutat cu vase de argint, cu aur și cu altă avuție și cu vite și cu lucruri scumpe și cu tot felul de daruri de bună voie pentru templu. 
7.Iar regele Cirus a scos vasele templului Domnului, pe care Nabucodonosor le luase din Ierusalim și le pusese în casa dumnezeului său; 
8.Pe acestea le-a scos Cirus, regele Perșilor, prin mâna lui Mitridat, vistiernicul, care le-a dat pe seama lui Șeșbațar, căpetenia lui Iuda. 
9.Și numărul lor era: treizeci de vase de aur, o mie de vase de argint, douăzeci și nouă de cuțite, 
10.Treizeci de cupe de aur, patru sute zece cupe de argint de mâna a doua, o mie alte felurite vase; 
11.Iar de toate erau cinci mii patru sute de vase de argint și de aur. Toate acestea le-a luat cu el Șeșbațar, când au plecat robii cei ce voiau să se întoarcă din Babilon la Ierusalim. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.