Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA LUI IOV
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

CAPITOLUL 25
Înaintea lui Dumnezeu toți oamenii sunt păcătoși.
1.Atunci Bildad din Șuah a început să vorbească și a zis: 
2."A Lui este stăpânirea, a Lui este puterea înfricoșătoare! Și El sălășluiește pacea în locurile preaînalte. 
3.Cine poate să numere oștile Sale? Și peste cine nu se ridică paza Lui? 
4.Cum ar putea un om să fie fără de prihană înaintea lui Dumnezeu, sau cum ar putea să fie curat cel ce se naște din femeie? 
5.Iată nici luna nu strălucește destul în ochii Lui și nici stelele nu sunt de tot curate, pentru El! 
6.Cu cât mai puțin omul, care nu este decât putreziciune, cu atât mai puțin născutul din om, care nu este decât un vierme!" 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.