Los Angeles: 30 Septembrie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 1
Al lui David.
1.Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut; 
2.Ci în legea Domnului e voia lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea. 
3.Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori: 
4.Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului. 
5.De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul drepților. 
6.Că știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri. 
7.Atunci va grăi către ei intru urgia Lui și întru mânia Lui îi va tulbura pe ei; 
8.Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului. 
9.Domnul a zis către Mine: "Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut! 
10.Cere de la Mine și-ți voi da neamurile moștenirea Ta și stăpânirea Ta, marginile pământului. 
11.Le vei paște pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!" 
12.Și acum împărați, înțelegeți! Învățați-vă toți, care judecați pământul! 
13.Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur. 
14.Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în El. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.