Los Angeles: 2 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 108
Al lui David.
1.Dumnezeule, lauda mea n-o ține sub tăcere. Că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. 
2.Grăit-au împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. 
3.În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. 
4.Pus-au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. 
5.Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. 
6.Când se va judeca să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. 
7.Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul; 
8.Să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă; 
9.Să fie strămutați copiii lui și să cerșească; să fie scoși din curțile caselor lor; 
10.Să smulgă cămătarul toată averea lui; să răpească străinii ostenelile lui; 
11.Să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor; 
12.Să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui; 
13.Să se pomenească fărădelegea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă; 
14.Să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. 
15.Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima, ca să-l omoare. 
16.Și a iubit blestemul și va veni asupra lui; și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. 
17.Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa înlăuntrul lui și ca untdelemnul în oasele lui. 
18.Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. 
19.Aceasta să fie răsplata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. 
20.Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta. 
21.Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înlăuntrul meu. 
22.Ca umbra ce se înclină m-am trecut; ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur. 
23.Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului 
24.Și eu am ajuns lor ocară. M-au văzut și au clătinat cu capetele lor. 
25.Ajută-mă, Doamne Dumnezeul meu, mântuiește-mă, după mila Ta, 
26.Și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. 
27.Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. 
28.Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. 
29.Lăuda-voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora Îl voi preaslăvi pe El, 
30.Că a stat de-a dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.