Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 110
Scris pe vremea lui Neemia.
1.Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. 
2.Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. 
3.Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. 
4.Pomenire a făcut de minunile Sale. Milostiv și îndurat este Domnul. 
5.Hrană a dat celor ce se tem de Dânsul; aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. 
6.Tăria lucrurilor Sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. 
7.Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecată. Adevărate sunt toate poruncile Lui, 
8.Întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. 
9.Izbăvire a trimis poporului Său; poruncit-a în veac legământul Său; sfânt și înfricoșător este numele Lui. 
10.Începutul înțelepciunii este frica de Domnul; înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.