Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 112
Aliluia.
1.Lăudați, tineri, pe Domnul, lăudați numele Domnului. 
2.Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. 
3.De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. 
4.Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. 
5.Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte 
6.Și spre cele smerite privește, În cer și pe pământ? 
7.Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, 
8.Ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său. 
9.Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.