Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 113
Aliluia.
1.La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar, 
2.Ajuns-a Iuda sfințirea Lui, Israel stăpânirea Lui. 
3.Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. 
4.Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca mieii oilor. 
5.Ce-ți este ție, mare, că ai fugit? Și ție Iordane, că te-ai întors înapoi? 
6.Munților, că ați săltat ca berbecii și dealurilor, ca mieii oilor? 
7.De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, 
8.Care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. 
9.Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, 
10.Ca nu cumva să zică neamurile: "Unde este Dumnezeul lor?" 
11.Dar Dumnezeul nostru e în cer; în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. 
12.Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești: 
13.Gură au și nu vor grăi; ochi au și nu vor vedea; 
14.Urechi au și nu vor auzi; nări au și nu vor mirosi; 
15.Mâini au și nu vor pipăi; picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. 
16.Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. 
17.Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor și apărătorul lor este. 
18.Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor și apărătorul lor este. 
19.Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul; ajutorul lor și apărătorul lor este. 
20.Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi; a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, 
21.A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. 
22.Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri! 
23.Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. 
24.Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. 
25.Nu morții Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toți cei ce se coboară în iad, 
26.Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.