Los Angeles: 8 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 117
Aliluia.
1.Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. 
2.Să zică, dar, casa lui Israel, că este bun, că în veac este mila Lui. 
3.Să zică, dar, casa lui Aaron, că este bun, că în veac este mila Lui. 
4.Să zică, dar, toți cei ce se tem de Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. 
5.În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos întru desfătare. 
6.Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. 
7.Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. 
8.Mai bine este a Te încrede în Domnul, decât a Te încrede în om. 
9.Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii. 
10.Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. 
11.Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. 
12.Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. 
13.Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. 
14.Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. 
15.Glas de bucurie și de izbăvire în corturile drepților: "Dreapta Domnului a făcut putere, 
16.Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere!" 
17.Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. 
18.Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. 
19.Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. 
20.Aceasta este poarta Domnului; drepții vor intra prin ea. 
21.Te voi lăuda, că m-ai auzit și ai fost mie spre izbăvire. 
22.Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. 
23.De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este în ochii noștri. 
24.Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. 
25.O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! 
26.Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi, din casa Domnului. 
27.Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului. 
28.Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda; Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. 
29.Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.