Los Angeles: 8 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 121
O cântare a treptelor.
1.Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: "În casa Domnului vom merge!" 
2.Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime! 
3.Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porți sunt strâns-unite. 
4.Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. 
5.Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. 
6.Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. 
7.Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. 
8.Pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. 
9.Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.