Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 135
Aliluia.
1.Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. 
2.Lăudați pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui. 
3.Lăudați pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui. 
4.Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui. 
5.Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. 
6.Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. 
7.Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. 
8.Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. 
9.Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. 
10.Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, că în veac este mila Lui. 
11.Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. 
12.Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. 
13.Cel ce a despărțit Marea Roșie în două; că în veac este mila Lui. 
14.Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. 
15.Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. 
16.Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustiu, că în veac este mila Lui. 
17.Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. 
18.Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. 
19.Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui. 
20.Și pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. 
21.Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. 
22.Moștenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui. 
23.Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. 
24.Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. 
25.Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. 
26.Lăudați pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.