Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 138
Al lui David.
1.Doamne, cercetatu-m-ai și m-ai cunoscut. 
2.Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea; Tu ai priceput gândurile mele de departe. 
3.Cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. 
4.Că încă nu este cuvânt pe limba mea 
5.Și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult; Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. 
6.Minunată este știința Ta, mai presus de mine; este înaltă și n-o pot ajunge. 
7.Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? 
8.De mă voi sui în cer, Tu acolo ești. De mă voi coborî în iad, de față ești. 
9.De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării 
10.Și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. 
11.Și am zis: "Poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu". 
12.Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. 
13.Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. 
14.Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. 
15.Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. 
16.Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârși și nici una din ele nu va fi nescrisă. 
17.Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. 
18.Și-i voi număra pe ei, și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu Tine. 
19.O, de ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule! Bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine! 
20.Aceștia Te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii Îți hulesc numele. 
21.Oare, nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit? 
22.Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. 
23.Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea; încearcă-mă și cunoaște cărările mele 
24.Și vezi de este calea fărădelegii în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.