Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 144
Al lui David.
1.Înălța-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu și voi binecuvânta numele Tău în veac și în veacul veacului. 
2.În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. 
3.Mare este Domnul și lăudat foarte și măreția Lui nu are sfârșit. 
4.Neam și neam vor lăuda lucrurile Tale și puterea Ta o vor vesti. 
5.Măreția slavei sfințeniei Tale vor grăi și minunile Tale vor istorisi 
6.Și puterea lucrurilor Tale înfricoșătoare vor spune și slava Ta vor povesti. 
7.Pomenirea mulțimii bunătății Tale vor vesti și de dreptatea Ta se vor bucura. 
8.Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung-răbdător și mult-milostiv. 
9.Bun este Domnul cu toți și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. 
10.Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale și cuvioșii Tăi să Te binecuvânteze. 
11.Slava împărăției Tale vor spune și de puterea Ta vor grăi. 
12.Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta și slava măreției împărăției Tale. 
13.Împărăția Ta este împărăția tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios este Domnul intru cuvintele Sale și cuvios întru toate lucrurile Sale. 
14.Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei gârboviți. 
15.Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc și Tu le dai lor hrană la bună vreme. 
16.Deschizi Tu mâna Ta și de bunăvoință saturi pe toți cei vii. 
17.Drept este Domnul în toate căile Lui și cuvios în toate lucrurile Lui. 
18.Aproape este Domnul de toți cei ce-L cheamă pe El, de toți cei ce-L cheamă pe El întru adevăr. 
19.Voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o va auzi și-i va mântui pe dânșii. 
20.Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc pe El și pe toți păcătoșii îi va pierde. 
21.Lauda Domnului va grăi gura mea și să binecuvinteze tot trupul  numele cel sfânt al Lui, zn veac și în veacul veacului. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.