Los Angeles: 8 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 146
Al lui Agheu și al lui Zaharia.
1.Lăudați pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea. 
2.Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna și pe cei risipiți ai lui Israel; 
3.Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și leagă rănile lor 
4.Cel ce numără mulțimea stelelor și dă tuturor numele lor. 
5.Mare este Domnul nostru șl mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar. 
6.Domnul înalță pe cei blânzi și smerește pe cei păcătoși până la pământ. 
7.Cântați Domnului cu cântare de laudă; cântați Dumnezeului nostru în alăută; 
8.Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce gătește pământului ploaie, Celui ce răsare în munți iarbă și verdeață spre slujba oamenilor; 
9.Celui ce dă animalelor hrana lor și puilor de corb, care Îl cheamă pe El. 
10.Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoința Lui. 
11.Bunăvoința Domnului este în cei ce se tem de El și în cei ce nădăjduiesc în mila Lui. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.