Los Angeles: 8 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 148
Al lui Agheu și al lui Zaharia
1.Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte. 
2.Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. 
3.Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. 
4.Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, 
5.Să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. 
6.Pusu-le-ai pe ele în veac și în veacul veacului; lege le-a pus și nu o vor trece. 
7.Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile; 
8.Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui; 
9.Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii; 
10.Fiarele și toate animalele, târâtoarele și păsările cele zburătoare; 
11.Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului; 
12.Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, 
13.Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer. 
14.Și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.