Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 18
Al lui David.
1.Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. 
2.Ziua zilei spune cuvânt, și noaptea nopții vestește știință. 
3.Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă. 
4.În tot pământul a ieșit vestirea lor, și la marginile lumii cuvintele lor. 
5.În soare și-a pus locașul său; și el este ca un mire ce iese din cămara sa. 
6.Bucura-se-va ca un uriaș, care aleargă drumul lui. 
7.De la marginea cerului ieșirea lui, și oprirea lui până la marginea cerului; și nu este cine să se ascundă de căldura lui. 
8.Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înțelepțește pruncii; 
9.Judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii. 
10.Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate îndreptățite. 
11.Dorite sunt mai mult decât aurul, și decât piatra cea de mare preț; și mai dulci decât mierea și fagurele. 
12.Că robul Tău le păzește pe ele, și răsplătire multă are. 
13.Greșelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curățește-mă 
14.Și de cele străine ferește pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare. 
15.Și vor bineplăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea Ta pururea; Doamne, Ajutorul meu și Izbăvitorul meu. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.