Los Angeles: 8 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 26
Al lui David.
1.Domnul este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme? 
2.Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa? 
3.Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu; 
4.Cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. 
5.De s-ar rândui împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima mea; 
6.De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc. 
7.Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, 
8.Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. 
9.Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui; 
10.Pe piatră m-a înălțat. Și acum iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. 
11.Înconjurat-am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. 
12.Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluiește-mă și mă ascultă. 
13.Ție a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea; fața Ta, Doamne, voi căuta. 
14.Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați întru mânie de la robul Tău; 
15.Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. 
16.Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. 
17.Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. 
18.Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. 
19.Cred că voi vedea bunătățile Domnului, în pământul celor vii. 
20.Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.