Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 28
Al lui David.
1.Aduceți Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului mieii oilor, aduceți Domnului slavă și cinste; 
2.Aduceți Domnului slavă numelui Său; închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. 
3.Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat; Domnul peste ape multe. 
4.Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru mare cuviință; 
5.Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului; 
6.El face să sară Libanul ca un vițel; iar Ermonul ca un pui de gazelă. 
7.Glasul Domnului, cel ce varsă para focului. 
8.Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. 
9.Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie cedrii și în locașul Lui, fiecare va spune: Slavă! 
10.Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul Împărat în veac. 
11.Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.