Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 32
Al lui David, la Evrei fără titlu.
1.Bucurați-vă, drepților; celor drepți li se cuvine laudă. 
2.Lăudați pe Domnul în alăută, în psaltire cu zece strune cântați-I Lui. 
3.Cântați-I Lui cântare nouă, cântați-I frumos, cu strigăt de bucurie. 
4.Că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile Lui întru credință. 
5.Iubește milostenia și judecata, Domnul; de mila Domnului plin este pământul. 
6.Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu duhul gurii Lui toată puterea lor. 
7.Adunat-a ca într-un burduf apele mării, pus-a în vistierii adâncurile. 
8.Să se teamă de Domnul tot pământul și de El să se cutremure toii locuitorii lumii. 
9.Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. 
10.Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapădă gândurile popoarelor și defaimă sfaturile căpeteniilor. 
11.Iar sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui, din neam în neam. 
12.Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moștenire Lui. 
13.Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toți fiii oamenilor. 
14.Din locașul Său, cel gata, privit-a spre toți cei ce locuiesc pământul. 
15.Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, Cel ce pricepe toate lucrurile lor. 
16.Nu se mântuiește împăratul cu oștire multă și uriașul nu se va mântui cu mulțimea tăriei lui. 
17.Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. 
18.Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de Dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui. Ca să izbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete. 
19.Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este. 
20.Că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit. 
21.Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.