Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 33
Al lui David.
1.Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. 
2.În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi și să se veselească. 
3.Slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. 
4.Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. 
5.Apropiați-vă de El și vă luminați; și fețele voastre să nu se rușineze. 
6.Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a izbăvit. 
7.Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El și-i va izbăvi pe ei. 
8.Gustați și vedeți că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduiește în El. 
9.Temeți-vă de Domnul toți sfinții Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. 
10.Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele. 
11.Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi; 
12.Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. 
13.Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. 
14.Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor. 
15.Iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor. 
16.Strigat-au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. 
17.Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu duhul îi va mântui. 
18.Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. 
19.Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. 
20.Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. 
21.Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în El. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.