Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 40
Al lui David.
1.Fericit cel care caută la sărac și la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul. 
2.Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. 
3.Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui; în așternutul bolii lui să-l întărească pe el. 
4.Eu am zis: "Doamne, miluiește-mă; vindecă sufletul meu, că am greșit ție". 
5.Vrăjmașii mei m-au grăit de rău zicând: "Când va muri și va pieri numele lui?" 
6.Iar de venea cineva să mă vadă, minciuni grăia; inima lui aduna fărădelege sieși, ieșea afară și grăia. 
7.Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei; împotriva mea gândeau de mine rele. 
8.Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea, zicând: "Nu zace, oare? Nu se va mai scula!" 
9.Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. 
10.Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. 
11.Întru aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine. 
12.Iar pe mine pentru nerăutatea mea m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta, în veac. 
13.Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel din veac și până în veac. Amin. Amin. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.