Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 49
Al lui Asaf.
1.Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul, 
2.De la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este strălucirea frumuseții Lui. 
3.Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea. 
4.Foc înaintea Lui va arde și împrejurul Lui vifor mare. 
5.Chema-va cerul de sus și pământul, ca să judece pe poporul Său. 
6.Adunați-I Lui pe cuvioșii Lui, pe cei ce au făcut legământ cu El pentru jertfe. 
7.Și vor vesti cerurile dreptatea Lui, că Dumnezeu judecător este. 
8."Ascultă, poporul Meu și-ți voi grăi ție, Israele!... Și voi mărturisi ție: Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt Eu. 
9.Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea Mea sunt pururea. 
10.Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi, 
11.Că ale Mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. 
12.Cunoscut-am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu Mine este. 
13.De voi flămânzi, nu-ți voi spune ție, că a Mea este lumea și plinirea ei. 
14.Oare, voi mânca carne de taur, sau sânge de țapi voi bea? 
15.Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește Celui Preaînalt făgăduințele tale. 
16.Și Mă cheamă pe Mine în ziua necazului și te voi izbăvi și Mă vei preaslăvi". 
17.Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: "Pentru ce tu istorisești dreptățile Mele și iei legământul Meu în gura ta? 
18.Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta. 
19.De vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. 
20.Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. 
21.Șezând împotriva fratelui tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus sminteală. 
22.Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fărădelegea, că voi fi asemenea ție; mustra-te-voi și voi pune înaintea fetei tale păcatele tale. 
23.Înțelegeți dar acestea cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. 
24.Jertfa de laudă Mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea Mea". 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.