Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 57
Al lui David.
1.De grăiți într-adevăr dreptate, drept judecați, fii ai oamenilor. 
2.Pentru că în inimă fărădelege lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. 
3.Înstrăinatu-s-au păcătoșii de la naștere, rătăcit-au din pântece, grăit-au minciuni. 
4.Mânia lor după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde, care-și astupă urechile ei, 
5.Care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. 
6.Dumnezeu va zdrobi dinții lor în gura lor; măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. 
7.De nimic se vor face, ca apa care trece; întinde-va arcul Său până ce vor slăbi. 
8.Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți; a căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. 
9.Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii întru mânie îi va înghiți pe ei. 
10.Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioșilor; mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului. 
11.Și va zice omul: "Da, este răsplată pentru cel drept! Da, este Dumnezeu Care îi judecă pe ei în viată! 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.