Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 58
Al lui David.
1.Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă. 
2.Izbăvește-mă de cei ce lucrează fărădelegea și de bărbații vărsărilor de sânge mă izbăvește. 
3.Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari. 
4.Nici fărădelegea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine; 
5.Scoală-Te, întru întâmpinarea mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel, 
6.Ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostivești de toii cei ce lucrează fărădelegea. 
7.Întoarce-se-vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. 
8.Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? 
9.Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile. 
10.Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina; 
11.Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. 
12.Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta; 
13.Risipește-i pe ei cu puterea Ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. 
14.Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă întru mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea. 
15.Nimicește-i, întru mânia Ta nimicește-i, ca să nu mai fie! 
16.Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. 
17.Întoarce-se-vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. 
18.Ei se vor risipi să mănânce; iar de nu se vor sătura, vor murmura. 
19.Iar eu voi lăuda puterea Ta și mă voi bucura dimineața de mila Ta. 
20.Că Te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. 
21.Ajutorul meu ești, ție-Ți voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.