Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 59
Al lui David.
1.Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pe noi și ne-ai doborât; mâniatu-Te-ai și Te-ai milostivit spre noi. 
2.Cutremurat-ai pământul și l-ai tulburat pe el; vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat. 
3.Arătat-ai poporului Tău asprime, adăpatu-ne-ai pe noi cu vinul umilinței. 
4.Dat-ai celor ce se tem de Tine semn ca să fugă de la fața arcului; 
5.Ca să se izbăvească cei iubiți ai Tăi. Mântuiește-mă cu dreapta Ta și mă auzi. 
6.Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Său: "Bucura-Mă-voi și voi împărți Sichemul și valea Sucot o voi măsura. 
7.Al Meu este Galaadul și al Meu este Manase și Efraim, tăria capului Meu, 
8.Iuda împăratul Meu; Moab vasul nădejdii Mele. 
9.Spre Idumeea voi întinde încălțămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus". 
10.Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până la Idumeea? 
11.Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieși Dumnezeule, cu oștirile noastre? 
12.Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. 
13.Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.