Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 75
Al lui Asaf.
1.Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu; în Israel mare este numele Lui. 
2.Că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. 
3.Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul. 
4.Tu luminezi minunat din munții cei veșnici. 
5.Tulburatu-s-au toți cei nepricepuți la inimă, dormit-au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit mâinile. 
6.De certarea Ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. 
7.Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei Tale? 
8.Din cer ai făcut să se audă judecată; pământul s-a temut și s-a liniștit, 
9.Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu, ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. 
10.Că gândul omului Te va lăuda și amintirea gândului Te va prăznui. 
11.Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru. Toți cei dimprejurul Lui vor aduce daruri 
12.Celui înfricoșător și Celui ce ia duhurile căpeteniilor, Celui înfricoșător împăraților pământului. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.