Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 79
Al lui Asaf.
1.Cel ce paști pe Israel, ia aminte! Cel ce povățuiești ca pe o oaie pe Iosif, 
2.Cel ce șezi pe heruvimi, arată-Te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase. 
3.Deșteaptă puterea Ta și vino să ne mântuiești pe noi. 
4.Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta, și ne vom mântui! 
5.Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi? 
6.Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură? 
7.Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi. 
8.Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. 
9.Via din Egipt ai mutat-o; izgonit-ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. 
10.Cale ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. 
11.Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. 
12.Întins-a vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei. 
13.Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? 
14.A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. 
15.Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta, 
16.Și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta, și pe fiul omului pe care l-ai întărit ție. 
17.Arsă a fost în foc și smulsă, dar de cercetarea feței Tale ei vor pieri. 
18.Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale și peste fiul omului pe care l-ai întărit ție. 
19.Și nu ne vom depărta de Tine; ne vei da viață și numele Tău vom chema. 
20.Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.