Los Angeles: 14 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 80
Al lui Asaf.
1.Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru; strigați Dumnezeului lui Iacob! 
2.Cântați psalmi și bateți din timpane; cântați dulce din psaltire și din alăută! 
3.Sunați din trâmbiță, la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre! 
4.Că poruncă pentru Israel este și orânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif, când a ieșit din pământul Egiptului, și a auzit limba pe care n-o știa: 
5."Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. 
6.Întru necaz M-ai chemat și te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii și te-am cercat la apa certării. 
7.Ascultă, poporul Meu, și-ți voi mărturisi ție, Israele: De Mă vei asculta pe Mine, 
8.Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu străin, 
9.Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea. 
10.Dar na ascultat poporul Meu glasul Meu și Israel n-a căutat la Mine. 
11.Și i-am lăsat să umble după dorințele inimilor lor și au mers după cugetele lor. 
12.De M-ar fi ascultat poporul Meu, de ar fi umblat Israel în căile Mele, 
13.I-aș fi supus de tot pe vrăjmașii lor și aș fi pus mâna Mea pe asupritorii lor. 
14.Vrăjmașii Domnului L-au mințit pe El, dar le va veni timpul lor, în veac. 
15.Că Domnul i-a hrănit pe ei din griul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei". 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.