Los Angeles: 8 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 81
Al lui Asaf.
1.Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare și în mijlocul dumnezeilor va judeca. 
2.Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta? 
3.Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman. 
4.Mântuiți pe cel sărman și pe cel sărac; din mina păcătosului, izbăviți-i. 
5.Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă; stricase-vor toate rânduielile pământului. 
6.Eu am zis: "Dumnezei sunteți și toți fii ai Celui Preaînalt". 
7.Dar voi ca niște oameni muriți și ca unul din căpetenii cădeți. 
8.Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale Tale. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.