Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 82
Al lui Asaf.
1.Dumnezeule, cine se va asemăna ție? Să nu taci, nici să Te liniștești, Dumnezeule! 
2.Că iată, vrăjmașii Tăi s-au întărâtat și cei ce Te urăsc au ridicat capul. 
3.Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților Tăi. 
4.Zis-au: "Veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri și să nu se mai pomenească numele lui Israel". 
5.Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut: 
6.Locașurile Idumeilor și Ismaelitenii, Moabul și Agarenii, 
7.Gheval și Amon și Amalic și cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir. 
8.Că și Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot. 
9.Fă-le lor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Iavin, la râul Chișon. 
10.Pierit-au în Endor; făcutu-s-au ca gunoiul pe pământ. 
11.Pune pe căpeteniile lor ca pe Oriv și Zev și Zevel și Salmana, pe toate căpeteniile lor, care au zis: "Să moștenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu". 
12.Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în fața vântului, 
13.Ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții, 
14.Așa alungă-i pe ei, în viforul Tău și în urgia Ta. 
15.Umple fețele lor de ocară și vor căuta fața Ta, Doamne. 
16.Să se rușineze și să se tulbure în veacul veacului și să fie înfruntați și să piară. 
17.și să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur ești Cel Preaînalt peste tot pământul. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.