Los Angeles: 2 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 84
Al fiilor lui Core.
1.Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacob. 
2.Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. 
3.Potolit-ai toată mânia Ta; întorsu-Te-ai de către iuțimea mâniei Tale. 
4.Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre și-ți întoarce mânia Ta de la noi. 
5.Oare, în veci Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? 
6.Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. 
7.Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne-o nouă. 
8.Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste poporul Său 
9.Și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. 
10.Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. 
11.Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. 
12.Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. 
13.Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său; 
14.Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.