Los Angeles: 8 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 91
Alcătuit pe vremea lui Iezechia.
1.Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele Tău, Preaînalte, 
2.A vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, 
3.În psaltire cu zece strune, cu cântece din alăută. 
4.Că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. 
5.Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale! 
6.Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea, 
7.Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fărădelegea, 
8.Ca să piară în veacul veacului. Iar Tu, Preaînalt ești în veac, Doamne. 
9.Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fărădelegea. 
10.și se va înălța puterea mea ca a inorogului și bătrânețile mele unse din belșug. 
11.Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni, ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. 
12.Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți. 
13.Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. 
14.Încă întru bătrânețe unse se vor înmulți și bine viețuind vor fi, ca să vestească: 
15.Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate întru Dânsul. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.