Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 93
Al lui David.
1.Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit. 
2.Înalță-Te Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. 
3.Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli? 
4.Până când vor spune și vor grăi nedreptate; grăi-vor toți cei ce lucrează fărădelegea? 
5.Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. 
6.Pe văduvă și pe sărac au ucis și pe orfani i-au omorât. 
7.Și au zis: "Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob". 
8.Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor, și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată! 
9.Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu privește? 
10.Cel ce pedepsește neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, 
11.Domnul, cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte. 
12.Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, 
13.Ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. 
14.Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi, 
15.Până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inima curată, care se țin de dânsa. 
16.Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea? 
17.Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. 
18.Când am zis: "S-a clătinat piciorul meu", mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. 
19.Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. 
20.Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii. 
21.Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. 
22.Dar Domnul mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele; 
23.Le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.