Los Angeles: 9 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 94
Al lui David.
1.Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. 
2.Să întâmpinăm fața Lui întru laudă și în psalmi să-I strigăm Lui, 
3.Că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul. 
4.Că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. 
5.Că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea, și uscatul mâinile Lui l-au zidit. 
6.Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. 
7.Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. 
8.O, de I-ați auzi glasul care zice: "Să nu vă învârtoșați inimile voastre, 
9.Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu, 
10.Unde M-au ispitit părinții voștri, M-au ispitit și au văzut lucrurile Mele. 
11.Patruzeci de ani am urât neamul acesta și am zis: "Pururea rătăcesc cu inima". 
12.Și ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: "Nu vor intra întru odihna Mea". 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.