Los Angeles: 4 Iulie 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 95
Al lui David. La Evrei fără titlu.
1.Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. 
2.Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. 
3.Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui; 
4.Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este; mai presus decât toți dumnezeii. 
5.Că toți dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul cerurile a făcut. 
6.Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. 
7.Aduceți Domnului, semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste; aduceți Domnului slavă numelui Lui. 
8.Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. 
9.Să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, 
10.Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti; judeca-va popoare întru dreptate. 
11.Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt întru ea; să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. 
12.Atunci se vor bucura toți copacii pădurii, de fața Domnului, că vine, vine să judece pământul. 
13.Judeca-va lumea întru dreptate și popoarele întru adevărul Său. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.