Los Angeles: 15 August 2020
VECHIUL TESTAMENT - PSALMII
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

PSALMUL 96
Al lui David.
1.Domnul împărățește! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe. 
2.Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata este temelia neamului Lui. 
3.Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Lui. 
4.Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a și s-a cutremurat pământul. 
5.Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. 
6.Vestit-au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. 
7.Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. 
8.Închinați-vă Lui toți îngerii Lui; auzit-a și s-a veselit Sionul 
9.Și s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecățile Tale, Doamne. 
10.Că Tu ești Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; înălțatu-Te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. 
11.Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul; Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei. 
12.Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima, veselie. 
13.Veseliți-vă, drepților, în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui! 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.