Los Angeles: 26 Ianuarie 2021
VECHIUL TESTAMENT - IEȘIREA - A DOUA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

CAPITOLUL 17
Apă din piatră.
1.După aceea a plecat la drum toată obștea fiilor lui Israel din pustia Sin, după porunca Domnului, și a tăbărât la Rafidim, unde poporul nu avea apă de băut. 
2.Și poporul căuta ceartă lui Moise, zicând: "Dă-ne apă să bem!" Iar Moise le-a zis: "De ce mă bănuiți și de ce ispitiți pe Domnul?" 
3.Atunci poporul, apăsat de sete, cârtea împotriva lui Moise și zicea: "Ce este aceasta? Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu sete pe noi, pe copiii noștri și turmele noastre?" 
4.Iar Moise a strigat către Domnul și a zis: "Ce să fac cu poporul acesta? Căci puțin lipsește ca să mă ucidă cu pietre". 
5.Zis-a Domnul către Moise: "Treci pe dinaintea poporului acestuia, dar ia cu tine câțiva din bătrânii lui Israel; ia în mână și toiagul cu care ai lovit Nilul și du-te. 
6.Iată Eu voi sta înaintea ta acolo la stânca din Horeb, iar tu vei lovi în stâncă și va curge din ea apă și va bea poporul". Și a făcut Moise așa înaintea bătrânilor lui Israel. 
7.De aceea s-a pus locului aceluia numele: Masa și Meriba, pentru că acolo cârtiseră fiii lui Israel și pentru că ispitiseră pe Domnul, zicând: "Este, oare, Domnul în mijlocul nostru sau nu?" 
8.Atunci au venit Amaleciții să se bată cu Israeliții la Rafidim. 
9.Iar Moise a zis către Iosua: "Alege-fi bărbați voinici și du-te de te luptă cu Amaleciții! Iar eu mă voi sui mâine în vârful muntelui și toiagul lui Dumnezeu va fi în mâna mea". 
10.A făcut deci Iosua cum îi zisese Moise și s-a dus să bată pe Amaleciți; iar Moise cu Aaron și Or s-au suit în vârful muntelui. 
11.Când își ridica Moise mâinile, biruia Israel; iar când își lăsa el mâinile, biruiau Amaleciții. 
12.Dar obosind mâinile lui Moise, au luat o piatră și au pus-o lângă el și a șezut Moise pe piatră; iar Aaron și Or îi sprijineau mâinile, unul de o parte și altul de altă parte. Și au stat mâinile lui ridicate până la asfințitul soarelui. 
13.Și a zdrobit Iosua pe Amalec și tot poporul lui cu ascuțișul sabiei. 
14.Atunci a zis Domnul către Moise: "Scrie acestea în carte spre pomenire și spune lui Iosua că voi șterge cu totul pomenirea lui Amalec de sub cer!" 
15.Atunci a făcut Moise un jertfelnic Domnului și i-a pus numele: "Domnul este scăparea mea!" 
16.Căci zicea: "Pentru că mi-au fost mâinile ridicate spre scaunul Domnului, de aceea va bate Domnul pe Amalec din neam în neam!" 

© 2021 ViataCrestina.org. All rights reserved.