Los Angeles: 24 Iunie 2019
VECHIUL TESTAMENT - CÂNTAREA CÂNTARILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

CAPITOLUL 8
Dragostea cea desăvârșită
1.O, de mi-ai fi fost tu fratele meu și să fi supt la sinul mamei mele, atunci pe uliță de te-ntâlneam, cu drag, prelung te sărutam și nimeni nu-ndrăznea osândei să mă dea. 
2.Te-aș fi luat și-n casa mamei te-aș fi dus, în casa celei ce m-a născut; tu graiuri dulci mi-ai fi spus și eu cu drag ți-aș fi dat vin bun și must de rodii. 
3.Stânga sa este sub capul meu și cu dreapta-i mă cuprinde. 
4.Fete din Ierusalim, vă jur pe cerboaicele și gazele din câmp, nu treziți pe draga mea până nu-i va fi ei voia! 
5.Cine se înalță din pustiu, sprijinită de-al său drag? Sub mărul acesta am trezit iubirea ta, aici unde te-a născut și ți-a dat lumina zilei mama ta. 
6.Ca pecete pe sânul tău mă poartă, poartă-mă pe mâna ta ca pe o brățară! Că iubirea ca moartea e de tare și ca iadul de grozavă este gelozia. Săgețile ei sunt săgeți de foc și flacăra ei ca fulgerul din cer. 
7.Marea nu poate stinge dragostea, nici râurile s-o potolească; de-ar da cineva pentru iubire toate comorile casei sale, cu dispreț ar fi respins acela. 
8.Avem o mică surioară, care sâni nu are încă. Ce-am face cu sora noastră, când ea ar fi pețită? 
9.Zid de piatră de-ar fi ea, coroană de argint i-am face; iar ușă dac-ar fi, cu lemn de cedru am căptuși-o. 
10.Zid sunt eu acum și sânii mei sunt turnuri; drept aceea în ochii lui eu am aflat pacea. 
11.Solomon avea o vie pe coasta Baal-Hamon; el a dat via lucrătorilor, s-o lucreze și să-i dea fiecare la rod o mie de sicli de argint. 
12.Via mea este la mine acasă; mia de sicli să fie a ta, Solomoane, și două sute numai pentru cei ce păzesc roadele ei! 
13.O, tu, ce în grădini sălășluiești, prietenii vor să-ți asculte glasul; fă-mă să-l aud și eu cu ei! 

© 2019 ViataCrestina.org. All rights reserved.