Los Angeles: 2 Aprilie 2020
VECHIUL TESTAMENT - OSEA
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

CAPITOLUL 3
Despre necredința poporului și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu.
1.Și a zis Domnul către mine: "Du-te iarăși și iubește o femeie îndrăgită de un prieten, și totuși desfrânată, așa precum Domnul iubește pe fiii lui Israel, deși ei se întorc spre dumnezei străini și iubesc turtele de struguri". 
2.Și am cumpărat-o pe preț de cincisprezece sicli de argint, un homer de orz și un letec de orz; 
3.Și i-am zis: "Zile fără număr vei sta așa, nu vei desfrâna și nu vei fi a nici unui bărbat, și Eu voi face asemenea față de tine". 
4.Că zile fără de număr fiii lui Israel vor rămâne fără rege, fără căpetenie, fără jertfă, fără stâlp de aducere aminte, fără efod și fără terafimi. 
5.După aceasta, fiii lui Israel se vor întoarce la credință și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor, și pe David, împăratul lor, iar la sfârșitul zilelor celor de pe urmă se vor apropia cu înfricoșare de Domnul și de bunătatea Lui. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.