Los Angeles: 1 Octombrie 2020
VECHIUL TESTAMENT - AMOS
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

CAPITOLUL 7
Vedeniile proorocului Amos despre pedepsele următoare.
1.Iată ce vedenie mi-a arătat Domnul Dumnezeu: se făcea un stol de lăcuste la datul otavei, și era otava după cositul cuvenit regelui. 
2.Și după ce au sfârșit de mâncat iarba de pe pământ, am zis: Doamne Dumnezeule, fie-ți milă! Cum va putea îndura aceasta Iacov, căci el este mic! 
3.Și S-a milostivit Domnul pentru aceste vorbe și a zis: "Nu se va mai întâmpla!" 
4.Apoi Domnul Dumnezeu mi-a arătat o altă vedenie: iată că Domnul chema focul ca să facă judecată; el a mistuit adâncul cel necuprins și a prăpădit și parte din pământ, 
5.Și am zis: Doamne, Dumnezeule, oprește-Te! Cum va îndura Iacov, căci el este mic! 
6.Și S-a milostivit Domnul și acum, și a zis: "Nici aceasta nu se va întâmpla!" 
7.Și iarăși am avut o vedenie: iată că Domnul stătea lângă un zid drept, iar în mâna Lui avea o cumpănă de plumb. 
8.Și a zis Domnul către mine: "Ce vezi tu Amos?" Și am zis: O cumpănă de plumb. Și mi-a răspuns Domnul: "Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel și de aici încolo nu-l voi mai cruța. 
9.Înălțimile lui Isaac vor fi distruse, și capiștile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie". 
10.Atunci a trimis Amasia, preotul cel din Betel, către Ieroboam, regele lui Israel, zicând: "Amos uneltește împotriva ta chiar în casa lui Israel! Și locuitorii țării nu mai pot îndura cuvintele lui!" 
11.Dar iată ce grăiește Amos: "De sabie va muri Ieroboam și Israel va fi dus în robie de pe pământul lui!" 
12.Si a zis Amasia către Amos: "Profetule, scoală și fugi în pământul lui Iuda și mănâncă acolo pâine și profețește în acele locuri; 
13.Dar în Betel tu nu vei mai profeți, că el este un sanctuar al regelui, un templu al regatului!" 
14.Și a răspuns Amos și a zis către Amasia: "Eu nu sînt prooroc și nici fecior de prooroc, ci sînt păstor și adunător de sicomore; 
15.Și de la turmă m-a luat Domnul și mi-a zis: "Du-te și proorocește în poporul Meu Israel!" 
16.și acum ascultă cuvântul Domnului, tu ,care zici: "Nu se cuvine să proorocești împotriva lui Israel și să nu propovăduiești împotriva casei lui Isaac! 
17.Pentru aceasta așa zice Domnul: "Femeia ta se va desfrâna în cetate și fiii și fiicele tale vor cădea în ascuțișul sabiei; pământul tău va fi măsurat cu funia și tu vei muri într-un loc spurcat, iar Israel va fi dus în robie de pe pământul lui". 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.